Cennik

Współpracujemy z klientami w rożnych modelach finansowych. Chętnie przygotujemy wycenę projektu w oparciu o ilość niezbędnych roboczogodzin oraz stawkę lub też oddelegujemy pracownika do pracy bezpośredniej.

Model współpracy
Wycena z góry
Praca na godziny
Inna forma
Wycena z góry
Praca na godziny
Inna forma
Wycena z góry
Praca na godziny
Inna forma
Wycena z góry
Praca na godziny
Inna forma

WordPress
ADMINISTRATOR

netto

WordPress
DEVELOPER

netto

Graphic
DESIGNER

netto

Backend/Woo
DEVELOPER

netto

Usługi standardowe

Posiadamy także szereg wycenionych już wcześniej usług standardowych

Przyspieszenie
strony www

49,00 zł

Instalacja
certyfikatu SSL

49,00 zł

Usunięcie
wirusów

49,00 zł

Usunięcie
wirusów

49,00 zł